About Angharad Handmade

Angharad Handmade sells a range of handmade fabric goods, from quirky embellished purses to functional totes and stylish evening bags. All items are stitched in my home studio in Chepstow, just on the border between England and Wales.

In Autumn 2014, my book, 30 Totes and Bags to Sew, was published and is now available to buy in the shop.

You can contact me if you’d like to commission a custom item.

Separator

Mae Angharad Handmade yn gwerthu amrywiaeth o nwyddau ffabrig wedi’u cynhyrchu o with llaw, gan gynnwys pyrsiau bach addurniedig, bagiau tote defnyddiol a bagiau at achlysuron arbenning. Crëir pob eitem yn fy stiwdio fechan yn fy nghartref yng Nghas-Gwent, ar yr arfordir rhwng Cymru a Lloegr. Yn Hydref 2014, cyhoeddwyd fy llyfr, 30 Totes and Bags to Sew, sydd hefyd ar werth yn y siop.

Os hoffech gysylltu â mi i gomisiynnu gwaith, cliciwch yma i ddanfon neges ataf.

Separator

Angharad | Made in Wales / Gwnaed yng Nghymru